ŁACH, K. Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 82-94, 10 cze. 2020.