LEPCZYŃSKI, B.; GOSTOMSKI, E. Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 68-81, 10 cze. 2020.