KOLEŚNIK, J. Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 45-56, 10 cze. 2020.