CYBURT, A.; GAŁECKA, A. Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 17-32, 10 cze. 2020.