BARCZYK, R. Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 7-16, 10 cze. 2020.