Trębska, P. (2020). FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 237-246. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19