Strzelecka, A., & Zawadzka, D. (2020). Factors determining the tendency of rural households in Central Pomerania to save – PILOT study results. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 180-190. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.15