Mikołajczyk, K. (2020). Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 134-145. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.11