Łach, K. (2020). Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 82-94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7