Lepczyński, B., & Gostomski, E. (2020). Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 68-81. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.6