Koleśnik, J. (2020). Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 45-56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.4