Kata, R. (2020). Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 33-44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.3