Barczyk, R. (2020). Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 7-16. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.1