(1)
Stańczak-Strumiłło, K. Instytucjonalne Wykluczenie Emerytalne W wąskim ujęciu Jako Rodzaj Wykluczenia Finansowego W Polsce. PEFIM 2020, 168-179.