(1)
Mikołajczyk, K. Zmienność Struktury wydatków Publicznych: Analiza porównawcza Dla krajów Europy środkowo-Wschodniej. PEFIM 2020, 134-145.