(1)
Barczyk, R. Podstawy Teoretyczne Stabilizacyjnej Roli narzędzi Fiskalnych W Gospodarce Rynkowej . PEFIM 2020, 7-16.