[1]
Trębska, P. 2020. FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 237-246. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19.