[1]
Stańczak-Strumiłło, K. 2020. Instytucjonalne wykluczenie emerytalne w wąskim ujęciu jako rodzaj wykluczenia finansowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 168-179. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.14.