[1]
Mikołajczyk, K. 2020. Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 134-145. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.11.