[1]
Łach, K. 2020. Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 82-94. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7.