[1]
Lepczyński, B. i Gostomski, E. 2020. Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 68-81. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.6.