[1]
Koleśnik, J. 2020. Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 45-56. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.4.