[1]
Kata, R. 2020. Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 33-44. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.3.