[1]
Barczyk, R. 2020. Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 7-16. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.1.