Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych

Keywords: przedsiębiorstwa przemysłowe, faza cyklu życia przedsiębiorstwa, struktura kapitału.

Abstract

W opracowaniu przedstawiono badania dotyczące zależności pomiędzy różnymi fazami cyklu życia przedsiębiorstwa a wybranymi miarami struktury kapitału. Wyniki przeprowadzonych badań pokryły się z teorią wydziobywaną struktury kapitału mówiącą, że we wczesnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa powinna występować skłonność do finansowania się długiem, natomiast są w sprzeczności z teorią wymiany, jak również badaniami przeprowadzonymi na polskich spółkach. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia i wzrostu charakteryzowały się istotnie niższym poziomem wskaźnika udziału kapitału własnego w źródłach finansowania, w porównaniu z tymi znajdującymi się w fazie wstrząsu. Istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań długoterminowych w źródłach finansowania charakteryzowały się przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, w porównaniu z przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie dojrzałości, wstrząsu oraz upadku. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania w porównaniu z przedsiębiorstwami z fazy wzrostu, dojrzałości oraz wstrząsu.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-10
How to Cite
Wasilewski, M., & Żurakowska, J. (2020). Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - European Policies, Finance and Marketing, (23(72), 256-267. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.21