Wpływ panelistów na kształtowanie się stawki WIBOR – podejście hybrydowe

Keywords: wskaźniki finansowe, rynek pieniężny, metoda hybrydowa

Abstract

Reforma wskaźników finansowych jest jednym z kluczowych elementów stabilności i zaufania na rynku finansowym. Na rynku pieniężnym, wdrożenie reformy jest trudne ze względu na zanik międzybankowego rynku depozytowego, który stanowił rynek referencyjny dla stawek typu IBOR. Rozwiązaniem jest metoda hybrydowa stanowiąca połączenie deklaracji panelistów oraz cen zawartych transakcji spełniających wyznaczone kryteria. Artykuł, na podstawie historycznych szeregów czasowych, analizuje wpływ poszczególnych banków na kształtowanie się publikowanego indeksu oraz prezentuje aplikację metody hybrydowej dla wskaźnika WIBOR 3M. Na podstawie danych empirycznych ustalono, że wpływ poszczególnych banków jest umiarkowany, a metoda hybrydowa generuje szereg stóp procentowych o podobnym poziomie stawki, ale o wyższej wariancji. Problemem jest niski udział cen transakcyjnych w procesie kształtowania stawki, ze względu na ograniczoną liczbę zawartych transakcji oraz rozbieżność ich cen z ocenami eksperckimi składanymi w okresie analizowanej próby.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-10
How to Cite
Mielus, P. (2020). Wpływ panelistów na kształtowanie się stawki WIBOR – podejście hybrydowe. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - European Policies, Finance and Marketing, (23(72), 123-133. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.10