Różne wymiary potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego – przykład Polski

Keywords: potencjał dochodowy, wysiłek fiskalny, dochody JST, zróżnicowania lokalne.

Abstract

Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje efektywność jego funkcjonowania i możliwości rozwoju. Taki system powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i właściwie oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównawcze. Artykuł koncentruje się na dochodach, a ściślej – na potencjale dochodowym samorządów lokalnych. Rozpoczyna go analiza pojęcia potencjału dochodowego w literaturze zagranicznej i polskiej. Następnie rozróżniono trzy różne kategorie potencjału dochodowego, co jest uzasadnione różnymi celami, dla których potencjał może być wykorzystywany. W dalszej części artykułu przedstawiono wielkości potencjału dochodowego różnych rodzajów JST w Polsce w latach 2010–2017. Podjęto również próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych wpływających na wielkość potencjału.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-10
How to Cite
Malinowska-Misiąg, E. (2020). Różne wymiary potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego – przykład Polski. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - European Policies, Finance and Marketing, (23(72), 113-122. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.9